Smedeland, Glostrup

Projekt:
Projektlokalplan på nyt boligprojekt. 

Bygherre: 
Privat

Sted: 
Glostrup

År: 
2022-23

Størrelse: 
ca 20.000 m2

Rolle: 
Projektledelse, planlægning, myndighed og skitseprojekt